• Thứ Sáu, 19/10/2007 10:06 (GMT+7)

  Lập trình kết nối SQL2000 bằng VB.ET

  Câu hỏi :

  Xin hỏi kết nối SQL2000 với VB.NET dùng wizard ở form tốt hay là dùng code trực tiếp tốt hơn, và kết nối bãng code như thế nào?  Trả lời :

   Về nguyên lý, CPU của máy tính chỉ có thể hiểu và thực thi danh sách các lệnh máy. Tuy nhiên viết ứng dụng bằng lệnh máy cấp thấp rất khó khăn và dễ gây lỗi nên thường người ta chọn ngôn ngữ cấp cao hướng cấu trúc như C, Pascal... hay cấp cao hơn là ngôn ngữ hướng đối tượng như C++, Java, C#, VB .Net... để viết ứng dụng. Máy không thể hiểu được chương trình ngôn ngữ cấp cao, do đó ta phải dùng chương trình dịch để dịch nó ra chương trình ngôn ngữ máy tương đương. Viết ứng dụng bằng ngôn ngữ cấp cao dù dễ hơn là ngôn ngữ máy nhưng vẫn còn khó khăn cho con người, vốn quen ngôn ngữ tự nhiên hơn. Như đã biết, theo phương pháp hướng đối tượng, ứng dụng là tập các đối tượng độc lập và tương tác nhau. Xây dựng ứng dụng là quá trình lập trình từng class đối tượng cấu thành ứng dụng. Việc viết code để đặc tả 1 class đối tượng, nhất là những đối tượng giao diện hay đối tượng giao tiếp với hệ thống khác, thường rất nặng nề, khó khăn và tốn nhiều thời gian mà kết quả thì thường không tin cậy, ổn định. Do đó người ta đã xây dựng những môi trường lập trình trực quan như VB .Net, VC#, VC++, VB 6.0... Mỗi môi trường lập trình trực quan cho phép viết class đối tượng giao diện không trực tiếp bằng code mà bằng việc đặc tả trực quan các tính chất của class đó, môi trường sẽ tự tạo code theo yêu cầu người đặc tả. Thí dụ thay vì phải viết code miêu tả 1 form giao diện, ta chỉ cần vẽ form và các thành phần bên trong form rồi thiết lập trực quan một số thuộc tính của từng phần tử giao diện, môi trường sẽ tự tạo phát biểu class và các lệnh ngôn ngữ để miêu tả class đó theo đúng yêu cầu của chúng ta. Tương tự, thay vì phải viết code cho các đối tượng truy xuất database, bạn có thể nhờ môi trường trực quan tạo code tự động để truy xuất database, bạn chỉ đặc tả trực quan các đối tượng đó (thường thông qua qui trình wizard như bạn nói).

  Nếu muốn viết code VB .Net để truy xuất database, bạn có thể xem phần trả lời trong các số báo gần đây, chúng tôi có miêu tả đoạn code VB .Net dùng các đối tượng ODBCConenction, ODBCRecordset, ODBCCommand... để truy xuất database của bất kỳ hệ quản trị cơ sở dữ liệu nào.

  Chuyên mục: Lập trình