• Thứ Hai, 24/12/2007 08:37 (GMT+7)

  Viết chương trình Calculator bằng VB6

  Câu hỏi :
  Mới học VB 6.0 và muốn thực hành thiết kế 1 calculator, xin hướng dẫn cách lập trình điều khiển các con số trên máy tính.
   

  Trả lời :

  Thực hành viết ứng dụng giả lập máy tính tay là 1 trong những nội dung thực hành môn Tin Học của một số trường đại học, trước khi thực hành thầy cô sẽ giới thiệu qui trình viết ứng dụng này trên lớp. Hơn nữa qui trình viết ứng dụng Calculator cũng được trình bày chi tiết và cụ thể từng bước trong tập Slide bài giảng của môn Tin Học (do tôi soạn). Calculator là 1 ứng dụng thuộc loại "Standard Exe" của VB 6.0, nó gồm 1 form giao diện, form này chứa 1 textbox hiển thị nội dung nhập vào hay kết quả tính toán và nhiều button. Các button có thể chia làm 2 loại: button nhập các ký số và button thực hiện phép tính tương ứng. Bạn cần khai báo hàm xử lý sự kiện cho từng button (button ký số hay button lệnh), mỗi hàm xử lý sự kiện sẽ chứa đoạn code VB giải quyết chức năng tương ứng.

   Lúc đầu, bạn chỉ cần thực hiện một cách máy móc qui trình xây dựng ứng dụng theo tập Slide miêu tả. Sau khi viết được, bạn sẽ đọc lại mã nguồn của từng hàm xử lý sự kiện để hiểu cách miêu tả chức năng của từng hàm.
   

  Chuyên mục: Lập trình