• Thứ Hai, 21/01/2008 13:17 (GMT+7)

  Không hiển thị đúng tiếng Việt trong textbox khi lập trình VB

  Câu hỏi :

  Lập trình VB có dùng textbox, khi copy văn bản soạn thảo bãng font Times New Roman vào thì không hiện đúng tiếng Việt, nhưng nhập bằng tay thì được. Xin hướng dẫn.


     Trả lời :
   TextBox và các control khác sẵn có trong cửa sổ ToolBox của VB 6.0 không hỗ trợ chuỗi Unicode. Do đó, nếu bạn cần nhập liệu hay copy chuỗi Unicode vào các textbox, bạn có thể dùng 1 trong 2 giải pháp sau:

   1. Nếu vẫn muốn dùng môi trường VB 6.0, bạn cần dùng TextBox và các control nâng cấp trong thư viện "Microsoft Forms 2.0 Object Library". Để dùng thư viện Form2 trong Project VB 6.0 của bạn, bạn hãy chạy VB, mở hay tạo mới Project, chọn menu Project.Components để hiển thị cửa sổ Components, duyệt tìm mục "Microsoft Forms 2.0 Object Library", đánh dấu chọn nó rồi ấn button OK để "add" các điều khiển trong thư viện vào Project. Bạn sẽ thấy nhiều icon mới được thêm vào cửa sổ ToolBox của Project, trong đó có icon TextBox (gần giống với icon TextBox sẵn có của VB). Bây giờ thay vì dùng TextBox sẵn có, bạn dùng TextBox mới để vẽ vào các vị trí cần dùng trong Form. Sau khi vẽ xong TextBox, bạn cần hiệu chỉnh thuộc tính Fonts của nó về 1 trong các font hỗ trợ mã Unicode tiếng Việt (thí dụ Tahoma, Times New Roman...). Bây giờ nếu chạy ứng dụng, bạn có thể nhập chuỗi Unicode vào TextBox mới, bạn cũng có thể copy chuỗi tiếng Việt Unicode từ các nguồn khác và dán vào TextBox mới.

   2. Nếu muốn lập trình nhập liệu/xử lý chuỗi Unicode dễ dàng, thân thiện và tự nhiên hơn, bạn nên dùng VB .Net trong bộ Visual Studio .Net của Microsoft.
  Chuyên mục: Lập trình