• Thứ Hai, 21/01/2008 13:12 (GMT+7)

  Winsock trong VB6 có nghĩa là gì?

  Câu hỏi :

  Winsock trong VB6 có nghĩa là gì?  Trả lời :
  Socket là chuẩn lập trình mạng hiện nay. Lúc đầu, socket được trường đại học Berkeley của Mỹ giới thiệu, sau đó nó được dùng rộng rãi và đến nay đã trở thành chuẩn lập trình vì sự đơn giản của nó. Hiện nay, hầu hết các môi trường lập trình đều hỗ trợ lập trình mạng theo socket. Windows cung cấp thư viện tên là Winsock để phục vụ các ứng dụng mạng chạy trên Windows. VB 6.0 cung cấp điều khiển Winsock để hỗ trợ người lập trình mạng theo trường phái hướng đối tượng, nhờ vậy việc lập trình sẽ đơn giản, dễ dàng, nhanh chóng, tin cậy hơn so với việc gọi hàm API trực tiếp vào thư viện Winsock của hệ thống. Có thể nói, điều khiển Winsock của VB 6.0 là đối tượng "cò" ẩn các chi tiết phiền hà của lập trình trực tiếp trên socket, nó cung cấp giao tiếp lập trình mạng cao cấp hơn, an toàn hơn, tin cậy hơn. Bạn nên đọc thêm các bài báo giới thiệu về lập trình mạng dùng điều khiển Winsock và mã nguồn của các thí dụ cụ thể trên CD MSDN của Microsoft.
   
  Chuyên mục: Lập trình