• Thứ Hai, 18/02/2008 08:51 (GMT+7)

  Hướng dẫn viết một ứng dụng C# như kiểu Installer

  Câu hỏi :
  Đề nghị hướng dẫn viết một ứng dụng C# như kiểu Installer dùng để phân phối lại sản phẩm phần mềm đã được đóng gói. Ví dụ tôi có một bộ cài đặt phần mềm A và tôi muốn đóng gói tiếp sản phẩm này để kiểm soát việc cài đặt, chương trình sẽ tự gọi file setup.exe của sản phẩm A để tiến hành cài đặt bình thường khi người dùng nhập đúng password. 
   

  Trả lời :

  Cách thông thường để giải quyết vấn đề của bạn là dùng 1 tiện ích nén hay mật mã hóa dữ liệu theo password xác định, qui trình tổng quát sẽ gồm các bước sau:

   1. Chạy tiện ích nén hay mật mã hóa nào đó, cung cấp cho nó password và thư mục xuất phát miêu tả bản gốc của ứng dụng cần kiểm soát. Tiện ích nén hay mật mã hóa sẽ chuyển bản gốc của ứng dụng thành 1 file nén hay file mật. Về nguyên tắc, chỉ có người biết password mới có thể giải nén hay giải mật file nén.

   2. Viết ứng dụng Installer, nó yêu cầu người dùng nhập password rồi dùng password này để yêu cầu tiện ích giải nén/giải mật thử file nén lên đĩa cứng (ở 1 vị trí qui định bởi người dùng). Nếu thất bại có nghĩa là người dùng cung cấp sai password. Nếu thành công, ta có bản gốc đúng của ứng dụng trên đĩa cứng. Bây giờ chỉ cần gọi hàm WinExec() để kích hoạt file setup.exe gốc của phần mềm để tiến hành cài đặt bình thường.
   

  Chuyên mục: Lập trình