• Thứ Ba, 22/07/2008 10:37 (GMT+7)

  Công thức toán và hóa trong ASP

  Lượt xem 1572
  Đánh giá

  Câu hỏi :
  Xin hướng dẫn viết công thức toán và hóa trong mã nguồn ASP.
   
   

  Trả lời :

  Hiện người ta thường dùng 2 phương pháp sau đây để thể hiện công thức toán học hay hóa học trong trang web: 
   - đổi công thức thành file ảnh bitmap rồi dùng tag <img> để nhúng công thức vào vị trí mong muốn trong trang web.
  - đổi công thức thành đối tượng theo định dạng của ứng dụng hiển thị nào đó, thí dụ như định dạng của trình 'Equation Editor' rồi nhúng đối tượng đó vào trang web nhờ tag lệnh <object>.

  Ngôn ngữ script ASP không đủ mạnh trong việc chuyển công thức thành ảnh bitmap hay đối tượng tương đương. Ngay cả việc dùng ngôn ngữ lập trình chính quy như C++, C#... để miêu tả thuật toán chuyển đổi công thức thành ảnh bitmap hay đối tượng tương đương cũng là một công việc khá phức tạp mà không phải người lập trình nào cũng có thể thực hiện được.
   

  Ý kiến phản hồi và bình luận      Gởi ý kiến của bạn ?
  Chuyên mục: Lập trình