• Thứ Ba, 22/07/2008 10:34 (GMT+7)

  Lập trình kiểm tra vùng nhớ bằng C#

  Câu hỏi :
  Xin chỉ dẫn cách kiểm tra vùng nhớ tĩnh và động trong lập trình C#, cụ thể trên từng module. Tôi có viết 1 chương trình nhưng chiếm quá nhiều bộ nhớ (hơn 50MB), không biết có cách nào khắc phục vấn đề này không?
   

  Trả lời :

  Dù bạn dùng ngôn ngữ cấp cao nào để viết chương trình thì cũng phải dịch ra mã máy (file khả thi *.exe trên Windows) trước khi máy có thể thực thi được. Mỗi ứng dụng khi chạy được gọi là process. Bạn có thể dùng 1 trong các công cụ quản lý process như "Task Manager" (có sẵn trên Windows), “Process Viewer” (trong bộ Visual Studio của Microsoft),... để xem các thông tin của từng process (bộ nhớ hoạt động, bộ nhớ heap...).

   Lưu ý, các ứng dụng được viết bằng các ngôn ngữ .Net như VC#, VJ#, VB .Net thường chiếm nhiều bộ nhớ khi chạy vì chúng sử dụng khá nhiều đối tượng có sẵn của framework .Net. Tuy nhiên do bộ nhớ RAM trên các máy tính hiện nay khá lớn và Windows quản lý bộ nhớ ảo (mỗi ứng dụng có quyền dùng tối đa 4GB) nên nếu chương trình của bạn chiếm khoảng 50MB thì chưa có gì nghiêm trọng cả, điều thiết yếu nhất đối với bạn là việc xây dựng ứng dụng được nhanh chóng, dễ dàng, tin cậy.
   

  Chuyên mục: Lập trình