" />
 • Thứ Ba, 22/07/2008 10:31 (GMT+7)

  Giải thích "viết module driver thiết bị"

  Câu hỏi :
  Một vài câu hỏi trong chủ đề "Lập trình" đôi khi có đề cập đến việc "viết module driver thiết bị", xin giải thích rõ hơn. 
   

  Trả lời :

  "Device driver" là thuật ngữ miêu tả module phần mềm nằm giữa phần cứng thiết bị và HĐH, nhiệm vụ của nó là che giấu các tính chất phần cứng rồi cung cấp lại cho cấp phía trên (HĐH) 1 giao tiếp sử dụng (interface) thiết bị độc lập với thiết bị, nhờ đó HĐH có thể quản lý bất kỳ thiết bị phần cứng nào nếu thiết bị đó có device driver kèm theo.

   Thường hãng phần cứng nào chế tạo thiết bị I/O phải có trách nhiệm viết device driver cho thiết bị của mình rồi phân phối kèm theo thiết bị phần cứng. Tuy nhiên nếu người dùng (chuyên nghiệp) muốn thay đổi một số tính năng của device driver nào đó thì phải viết lại nó theo yêu cầu riêng của mình. Trường hợp khác là người dùng tự lắp ráp phần cứng và gắn vào PC, trong trường hợp này người dùng phải tự mình viết "device driver" cho phần cứng mà mình lắp ráp thì HĐH và ứng dụng mới có thể truy xuất thiết bị phần cứng này.

  Chuyên mục: Lập trình