• Thứ Ba, 21/10/2008 14:07 (GMT+7)

  Lập trình VB thu phát và ghi file âm thanh

  Câu hỏi :
  Xin hướng dẫn lập trình bằng Visual Basic 6 (hoặc ngôn ngữ khác) thu âm thanh qua micro của máy tính và phát lại âm thanh vừa thu, ghi âm thanh lên file. 
   

  Trả lời :

  Chúng tôi đã trả lời về vấn đề này trong phần trả lời bạn đọc trên các số báo trước, ở đây chỉ xin nhắc lại một số thông tin cơ bản. Có nhiều mức độ giao tiếp lập trình khác nhau để thu âm thanh từ sound card như dùng các hàm API của Windows, dùng các class MFC của Microsoft, dùng DirectSound, nhờ ứng dụng khác thực hiện dùm... Trong các mức độ lập trình trên, mức độ gọi các hàm API của Windows là thấp nhất và cho phép người lập trình nhiều khả năng điều khiển sound card nhất. Ở mức độ này, bạn sẽ gọi các hàm API trong thư viện WinMM.lib như waveInGetNumDevs(), waveInOpen(), waveInPrepareHeader(), waveInAddBuffer(), waveInStart(), waveInClose()... để thiết lập thông số, khởi động thu âm và dừng thu âm khi cần thiết. Bạn có thể tải về từ website của tạp chí TGVT (mục Download > Chương trình mẫu) Project VC++ WaveRecordPlay rồi dịch chạy thử và xem mã nguồn để biết qui trình cụ thể về việc thu âm thông qua các hàm thư viện WinMM.
   

  Chuyên mục: Lập trình