" />
 • Thứ Năm, 20/11/2008 15:05 (GMT+7)

  Mở mật khẩu bảo về file Access

  Câu hỏi :
  Tôi có một chương trình Access đã gán password, khi mở thì máy hiển thị thông báo "The file not be safe if contains code that was intended to harm your computer ...", mở ở chế độ exclusive thì hiển thị hộp thoại "You don't have permission to modify ...". Tôi cần mở file để design lại một số form, xin hướng dẫn.
   

  Trả lời :
   Nếu bạn đã thiết lập password cho 1 file Access thì khi mở lại file này sau đó bằng Access, Access sẽ yêu cầu bạn nhập password và chỉ khi bạn nhập đúng password, nó mới chịu mở file Access để bạn làm việc tiếp trên file đó.

   Còn thông báo "The file not be safe if contains code that was intended to harm your computer" được hiển thị mỗi khi bạn mở file Access có chứa code VBA (chứa macro) là do Access đang chạy ở mức xử lý Macro “Medium”. Nếu không muốn hiển thị thông báo này mỗi khi bạn mở file Access có macro, bạn hãy chạy Access, chọn menu Tools.Macros.Security để mở cửa sổ Security, đánh dấu chọn option “Low” rồi OK. Từ đây mỗi khi bạn mở file Access có code macro, máy sẽ không hiển thị thông báo như trên nữa. Lưu ý là rất nguy hiểm nếu bạn chạy ở chế độ Security “Low” vì virus macro tồn tại trong các file Access sẽ chạy mà không có sự kiểm soát nào của Access.

   Bạn cũng nên lưu ý đến sự không tương thích hoàn toàn giữa các định dạng file Access khác nhau, tốt nhất là chuyển định dạng file Access của bạn (có thể là 97, 2000) về định dạng tương thích với ứng dụng Access đang dùng trên máy bạn (có thể là 2003 hay mới hơn).
  Chuyên mục: Lập trình