• Thứ Năm, 20/11/2008 14:57 (GMT+7)

  Mẫu văn bản MS Word

  Câu hỏi :

  Tôi có một vài biểu mẫu soạn thảo trong Word. Tôi muốn thiết kế 1 chương trình bằng VB6 hoặc sử dụng macro trong Word để nhập những thông tin còn lại vào các biểu mẫu đó, sau đó có thể in ra máy in hoặc lưu thành một file mới. Đề nghị hướng dẫn.


     Trả lời :
  Chúng tôi nghĩ rằng chức năng "Mail Merge" của Word đã đủ sức giải quyết yêu cầu của bạn. Để biết khả năng của chức năng này và qui trình sử dụng nó, bạn nên đọc phần trợ giúp về "Mail Merge" của Word.

  Trong trường hợp chức năng "Mail Merge" không đáp ứng nổi yêu cầu đặc thù của bạn, bạn có thể viết thủ tục macro để thực hiện yêu cầu riêng của mình. Thực ra, macro cũng là một thủ tục được viết bằng ngôn ngữ VBA, chỉ có điều là nó được đặt trực tiếp trong MS Word hay trong từng file Word của bạn. Một cách khác là viết ứng dụng VB độc lập, dùng các đối tượng "Word Automation Server" để xử lý nội dung file Word. Code xử lý trong ứng dụng VB độc lập rất giống với code được viết trong macro. Tóm lại việc dùng chức năng "Mail Merge" có sẵn hay viết macro hay viết ứng dụng VB độc lập là tùy thuộc bởi bạn.
  Chuyên mục: Lập trình