• Thứ Tư, 18/03/2009 10:17 (GMT+7)

  Thêm bớt form trong 1 project VB6.0

  Câu hỏi :
  Trong Visual Basic 6.0 có chức năng Add thêm project khác khi đã mở một project, vậy có thể làm cho form1 trong project 1 gọi form2 trong project 2 không? 
   
   

  Trả lời :

  Trong môi trường VB 6.0 (hay môi trường khác), người ta cung cấp khái niệm Project để quản lý phần mềm. Project là tập các file cấu thành ứng dụng được quản lý theo dạng cây phân cấp. Thông thường, mỗi thời điểm người lập trình sẽ làm việc với 1 Project quản lý các file của phần mềm mà mình đang viết. Tuy nhiên, VB cũng cho phép chức năng "Add Project" để ta có thể "add" thêm Project khác vào cửa sổ Project của VB. Chức năng này chủ yếu để giúp người lập trình dễ dàng viết các linh kiện phần mềm như COM, ActiveX và chương trình sử dụng chúng.

   Riêng yêu cầu của bạn thì không thể thực hiện được, nghĩa là bạn không thể từ Form của Project này gọi Form của Project khác vì 2 Form nằm trong 2 Project khác nhau, khi được dịch chúng nằm trong 2 file chương trình độc lập. Cách khắc phục là bạn "add" 2 Project liên quan vào cửa sổ Project của VB, chọn và copy Form2 trong Project2 và dán nó vào Project1 để Form1 trong Project1 có thể gọi nó.

  Chuyên mục: Lập trình