• Thứ Sáu, 15/05/2009 14:06 (GMT+7)

  Lập trình Visual Basic 6 để đọc, chỉnh sửa file Access 2003

  Câu hỏi :
  Hướng dẫn lập trình Visual Basic 6 để đọc, chỉnh sửa file Microsoft Office Access 2003.

  Trả lời :
  Bạn có thể đọc/chỉnh sửa nội dung các thành phần trong file Access bằng cách dùng 1 trong các phương pháp sau:
   1. Dùng chính tiện ích truy xuất trực quan của Microsoft (trình Microsoft Access) để mở/xem/chỉnh sửa thành phần mong muốn của file Access. Đây là cách dễ dàng và thuận tiện nhất.

   2. Lập trình dùng các đối tượng ADO của Microsoft để truy xuất các bảng dữ liệu trong file Access. Đây là cách dễ dàng và thích hợp nhất để truy xuất động đến các bảng dữ liệu của file. Trong phần trả lời thư bạn đọc trong các số báo trước, chúng tôi đã giới thiệu mã nguồn VB 6.0 mẫu để truy xuất các bảng dữ liệu trong file Access bằng các đối tượng ADO, mời bạn xem lại trang 151 trong số báo tháng 07/2008.

   3. Lập trình dùng các đối tượng của thư viện 'Access Automation Server' của Microsoft để truy xuất thành phần bất kỳ trong file Access. Đây là cách thích hợp nhất để truy xuất động đến các thành phần khác nhau của file Access. Thí dụ sau là đoạn code VB 6.0 dùng đối tượng trong thư viện Access Automation Server để mở file Access và hiển thị tất cả các bảng dữ liệu trong file đó (kể cả các bảng của hệ thống).

   Lưu ý là bạn phải 'add' thư viện 'Access Automation Server' vào Project phần mềm của bạn trước khi dùng được các đối tượng của nó. Nếu đang lập trình trong môi trường VB 6.0, bạn hãy chọn menu Project.References, duyệt tìm và chọn mục 'Microsoft Access x.0 Object Library'.

   Private Sub Command1_Click()
   'khai báo biến miêu tả đối tượng Access
   Dim acApp As Access.Application
   Set acApp = New Access.Application
   'mở file database
   acApp.OpenCurrentDatabase 'D:\NguyenVanHiep\data\MyDatabase.mdb'
   'duyệt các bảng dữ liệu và hiển thị
   For Each obj In acApp.CurrentData.AllTables
   List1.AddItem obj.Name
   Next obj
   'dừng đối tượng Access
   acApp.Quit
   Set acApp = Nothing
   End Sub

   4. Lập trình truy xuất trực tiếp file Access mà không dùng đối tượng hay thư viện hỗ trợ nào. Đây là cách tổng quát và tự lập nhất, nhưng đòi hỏi bạn phải trang bị nhiều kiến thức về định dạng file nhị phân Access.
   
  Chuyên mục: Lập trình