• Thứ Hai, 17/08/2009 10:10 (GMT+7)

  Lập trình hàm login()

  Câu hỏi :
  Dùng Visual Studio 2005 để làm web với C#, tôi tạo form có 1 button tên là bt_login dùng để đăng nhập, có kết nối với SQL Server2000. Khi người dùng nhấn bt_login sẽ gọi hàm login(). Chương trình dịch không báo lỗi nhưng không gọi được hàm login.

  Trả lời :
  Bạn không miêu tả đầy đủ thông tin cụ thể về qui trình xây dựng và đoạn code cụ thể nên chúng tôi không thể trả lời chính xác câu hỏi của bạn. Về nguyên tắc, nếu bạn đã khai báo hàm xử lý sự kiện click chuột vào button bt_login và trong hàm này, bạn có gọi hàm login() thì khi chương trình chạy, mỗi khi bạn click chuột vào button bt_login, thân của hàm xử lý button sẽ chạy và nó sẽ gọi hàm login y như bạn đã viết. Tuy nhiên, viết phần mềm cho máy tính đòi hỏi rất cẩn thận, chi li vì chỉ cần sai/thiếu/thừa 1 ký tự ở đâu đó trong mã nguồn cũng có thể làm cho chương trình chạy bị lỗi hay không đúng với thuật giải mà bạn kỳ vọng. Trong trường hợp chương trình chạy không theo ý muốn, bạn cần phải "debug" chương trình để tìm vị trí gây lỗi cụ thể từ đó mới khắc phục được lỗi. Vậy bạn hãy debug ứng dụng, thiết lập điểm dừng ở hàng lệnh đầu trong hàm xử lý sự kiện click chuột rồi chạy thử ứng dụng, click thử chuột vào button xem ứng dụng có dừng đúng ở điểm dừng qui định không. Thường nó sẽ dừng ở điểm dừng qui định, sau đó bạn hãy thực hiện "Step" từng lệnh xem chương trình chạy như thế nào, nó có chạy tới lệnh gọi hàm login() không, nếu có chạy tới thì sau khi thực hiện xong lời gọi hàm nó trả về kết quả đúng mong muốn không?
   
  Chuyên mục: Lập trình