• Thứ Hai, 17/08/2009 10:04 (GMT+7)

  Lập trình Multimedia trên Server thế nào?

  Câu hỏi :
  Tôi có thiết kế 1 chương trình đọc phim (hình ảnh). Giờ tôi muốn đưa chương trình lên web để có thể mở chương trình và xem qua mạng hình ảnh trên server từ bất kỳ đâu. Xin hướng dẫn.
   

  Trả lời :
  Để giải quyết yêu cầu của bạn, bạn nên tìm hiểu kiến thức về lập trình mạng chạy ở phía server rồi chuyển chương trình của bạn từ dạng truyền thống chạy trên máy đơn thành các thành phần chạy ở máy server, sau đó bạn xây dựng thêm các trang web giao diện, các trang web này có tính năng tương tác với người dùng trên máy client rồi gửi thông tin về máy server để kích hoạt thành phần ứng dụng chạy ở máy server xử lý. Với kỹ thuật giải quyết này, CSDL của bạn sẽ được quản lý tập trung trên máy server và chỉ có các thành phần ứng dụng chạy trên máy server của bạn mới có thể truy xuất chúng, nhờ đó việc bảo mật dữ liệu rất dễ dàng. Hiện có rất nhiều công nghệ lập trình web chạy ở phía server khác nhau, mỗi công nghệ đều có thể giải quyết được yêu cầu của bạn. Các công nghệ được dùng phổ biến là CGI (Common Gateway Interface), ISAPI Extenstion, ASP, ASP .Net, PHP, JSP, Servlet Java...
   
  Chuyên mục: Lập trình