" />
 • Thứ Hai, 17/08/2009 10:02 (GMT+7)

  Cách "add" thư viện JRTPLIB 3.7.1

  Câu hỏi :
  Xin hỏi cách "add" thư viện JRTPLIB 3.7.1 để lập trình multimedia trên ngôn ngữ C++. 
   

  Trả lời :
  Thư viện JRTPLIB 3.7.1 do Jori Liesenborgs viết để phục vụ luận văn tốt nghiệp ở trường "School for Knowledge Technology" của ông ấy, thư viện này cung cấp các hàm phục vụ lập trình mạng thông qua các giao thức RTP, RTCP, RSTP, RTSV. Hiện nó được phân phối tự do trên mạng Internet dưới dạng mã nguồn C++. Bạn có thể tải về và dùng tùy ý theo 1 trong những cấp độ sau:

   1. Đọc hiểu và copy mã nguồn của từng file hay từng đoạn code của thư viện vào file ứng dụng của mình. Mặc dù đây là cách tự do nhất nhưng cũng chứa nhiều rủi ro nhất vì mỗi đoạn code mà bạn cần dùng thường phụ thuộc vào nhiều đoạn code khác và/hoặc các biến/kiểu dữ liệu khác trong thư viện.

   2. Dùng thẳng Project của thư viện rồi viết các file mã nguồn của ứng dụng của bạn vào Project đó.

   3. Dịch Project gốc thành thư viện liên kết tĩnh (có tên là jrtplib.lib) rồi dùng file thư viện này trong Project ứng dụng riêng của bạn. Qui trình sử dụng 1 file thư viện liên kết tĩnh (*.lib) như sau:
   - Dùng lệnh #include "..." để khai báo file đặc tả sử dụng của thư viện vào file mã nguồn của bạn. Hiện đặc tả sử dụng của thư viện JRTPLIB 3.7.1 được để trên nhiều file *.h khác nhau, bạn cần biết chính xác nội dung của từng file *.h để khi cần thì khai báo đúng file cần dùng.
   - Khai báo đường dẫn file thư viện jrtplib.lib vào Project ứng dụng để chương trình dịch biết và liên kết ứng dụng với thư viện. Trong VC++ 6.0, bạn hãy chọn menu Project.Settings, chọn tab Link rồi thêm đường dẫn file thư viện jrtplib.lib vào danh sách Object/Library Modules. 
   
  Chuyên mục: Lập trình