• Thứ Ba, 01/12/2009 09:54 (GMT+7)

  Có bao nhiêu loại Java và chức năng của từng loại?

  Câu hỏi :
  Có bao nhiêu loại Java và chức năng của từng loại?
   

  Trả lời :
  Java là ngôn ngữ lập trình hỗ trợ rất tốt mô hình hướng đối tượng, ở đó phần mềm là 1 tập các đối tượng độc lập, khi cần sẽ tương tác lẫn nhau để hoàn thành nhiệm vụ. Trên môi trường .Net, Microsoft có cung cấp một ngôn ngữ mới với tên là J#, hầu như giống hệt với Java, chỉ khác là J# dùng các đối tượng của môi trường .Net, còn Java dùng các đối tượng JDK.

   Khi lập trình bằng Java (hay bằng bất kỳ ngôn ngữ nào khác), điều thiết yếu nhất là nền tảng (platform) nào sẽ được dùng cho phần mềm. Hiện nay, bạn có thể chọn lựa 1 trong các platform để lập trình Java sau đây:
   • J2SE (Java 2 Standard Edition): Đây là platform tối giản, đủ dùng cho các ứng dụng nhỏ và trung bình.
   • J2EE (Java 2 Entreprise Edition): Đây là platform mạnh nhất, nó cho phép xây dựng bất kỳ ứng dụng nào, nhất là các ứng dụng lớn.
   • J2ME (Java 2 Mobile Edition): Đây là platform phục vụ viết các ứng dụng chạy trên các thiết bị di động (như điện thoại di động...).
   
  Chuyên mục: Lập trình