• Thứ Hai, 18/01/2010 09:02 (GMT+7)

  Lập trình gõ tiếng Việt trong Visual Basic

  Câu hỏi :
  Xin hướng dẫn cách gõ tiếng Việt trong Visual Basic (ví dụ như trong caption).

  Trả lời :
  Bản thân môi trường lập trình Visual Basic 6.0 trở về trước không hỗ trợ việc nhập chuỗi ký tự theo bảng mã Unicode (1 ký tự chiếm 2 byte ô nhớ), do đó nếu muốn dùng tiếng Việt trong các đối tượng giao diện của VB 6.0, bạn có thể chọn 1 trong 2 cách sau đây:

   1. Dùng bảng mã tiếng Việt nào đó khác với Unicode, thí dụ như VNI, ABC, BK Tp.HCM... Do các bảng mã tiếng Việt này dùng 1 byte để miêu tả 1 điểm mã nên môi trường lập trình VB 6.0 chấp nhận. Cách nhập tiếng Việt dùng các bảng mã này gồm các bước: cài đặt font tiếng Việt hỗ trợ bảng mã cần dùng vào Windows, thiết lập font chữ đúng cho đối tượng giao diện hiển thị chuỗi, nhập chuỗi theo bảng mã mong muốn vào đối tượng tương ứng.

   2. Dùng bảng mã tiếng Việt Unicode. Tuy môi trường VB 6.0 không hỗ trợ nhập chuỗi Unicode nhưng bản thân ngôn ngữ VB 6.0 thì hỗ trợ trực tiếp chuỗi Unicode 2 byte bên trong. Do đó, bạn có thể hiển thị chuỗi Unicode lên các đối tượng giao diện bằng cách lập trình động như sau:
   - Tại thời điểm thiết kế, bạn sẽ nhập chuỗi không dấu.
   - Trong đoạn code khởi động form (thí dụ trong thủ tục Form_Load), bạn sẽ hiệu chỉnh lại chuỗi tiếng Việt Unicode cho đối tượng giao diện. Hãy xem phần trả lời trên TGVT số tháng 03/2007 để biết cụ thể và chi tiết về phương pháp Việt hóa này.

   Lưu ý cách dễ dàng nhất để tạo giao diện chứa các chuỗi Unicode tiếng Việt là dùng môi trường lập trình VB .Net (version đi sau VB 6.0).
  Chuyên mục: Lập trình