Cách đưa file *.swf vào VB.Net và tự động thực thi khi mở form?
 

" />
 • Thứ Hai, 05/04/2010 16:18 (GMT+7)

  Cách đưa file *.swf vào VB.Net và tự động thực thi khi mở form?

  Câu hỏi :

  Cách đưa file *.swf vào VB.Net và tự động thực thi khi mở form?
     Trả lời :

   File *.swf là file video theo định dạng "Shockwave Flash" của hãng Macromedia. Để lập trình "play" các file này, cách tốt nhất là dùng lại ActiveX "Shockwave Flash Object" do hãng Adobe viết và phân phối trên Internet. Thường khi bạn truy xuất trang web có chứa file *.swf, máy sẽ yêu cầu bạn download và cài đặt ActiveX trên vào máy. Sau đây là qui trình điển hình để xây dựng 1 ứng dụng VB .Net nhỏ chứa 1 form đơn giản, trong form có ActiveX "Shockwave Flash Object". Khi ứng dụng chạy, ActiveX sẽ tự động "play" file *.swf được miêu tả trong ứng dụng:

   1. Kiểm tra xem ActiveX "Shockwave Flash Object" đã được cài đặt vào máy chưa bằng cách duyệt xem có file "c:\windows\system32\Macromed\Flash\Flash10x.ocx" không. Nếu chưa có, bạn có thể truy xuất website "http://get.adobe.com/flashplayer" để download và cài đặt nó vào máy.

   2. Chạy Visual Studio 2005 (hay version mới hơn), chọn menu File.New Project.

   3. Khi cửa sổ "New Project" hiển thị, chọn "Project Types" là Visual Basic.Windows, chọn Templates là "Windows Application", nhập tên Project là "SWFDisplay" rồi chọn button Ok để tạo Project mới theo các thông tin đã xác định.

   4. Hiển thị cửa sổ Toolbox, duyệt tìm và mở rộng mục "Components". Nhấn phải chuột vào vị trí bất kỳ trong danh sách các phần tử của mục "Components" để hiển thị menu lệnh, chọn mục "Choose Items..." để hiển thị cửa sổ "Choose Toolbox Items", chọn tag "COM Component", duyệt trong danh sách và đánh dấu chọn vào checkbox "Shockwave Flash Object", chọn button Ok để hoàn thành việc "add" ActiveX vào ToolBox. Sau khi được "add" vào Toolbox, icon của ActiveX mới thường được hiển thị ở cuối danh sách "Components". 

   5. Chọn phần tử "Shockwave Flash Object" trong cửa sổ "Toolbox" rồi vẽ nó vào vị trí và kích thước mong muốn trong Form trống của ứng dụng. Xem nội dung cửa sổ Properties của ActiveX vừa tạo, hiệu chỉnh nội dung của field (Name) = axSWF, nhập đường dẫn file *.swf muốn play vào field Movie.

   6. Chọn menu Debug.Start Debugging để chạy ứng dụng. Khi form ứng dụng hiển thị, bạn sẽ thấy ActiveX play tự động file *.swf của bạn.
   Lưu ý qui trình xây dựng ứng dụng demo trên chưa đòi hỏi bạn viết bất kỳ hàng lệnh nào. Tuy nhiên nếu muốn thay đổi file *.swf cần chơi tại thời điểm chạy ứng dụng, bạn cần viết đoạn code sau để bắt đầu play file mới:

   axSWF.Movie = "C:\MyVideo\segment1.swf"
   axSWF.Play
   

  Chuyên mục: Lập trình