Cách load dữ liệu từ một bảng trong CSDL lên form trong Access dùng kỹ thuật lập trình DAO? 

" />
 • Thứ Ba, 06/04/2010 10:14 (GMT+7)

  Kỹ thuật lấy dữ liệu dùng DAO trong Access

  Câu hỏi :

  Cách load dữ liệu từ một bảng trong CSDL lên form trong Access dùng kỹ thuật lập trình DAO?   Trả lời :

   Tùy định dạng hiển thị cũng như yêu cầu xử lý dữ liệu cụ thể mà bạn sẽ dùng những cách khác nhau để hiển thị bảng dữ liệu lên form Access, trong đó có 2 thái cực sau đây:

   1. Bạn chỉ cần hiển thị toàn bộ record của bảng dữ liệu lên form để xem và cập nhật đơn giản như Access hay Excel đã làm. Trong trường hợp này, bạn chỉ cần tạo mới 1 form bằng Wizard như sau: 

   - Chạy Access, mở file database *.mdb cần xử lý ra.
   - Chọn Forms trong cửa sổ Objects của Access, ấn kép chuột vào mục "Create form by using wizard" rồi theo hướng dẫn của các cửa sổ Wizard kế tiếp để miêu tả tên bảng dữ liệu cần hiển thị, định dạng và cách thức hiển thị dữ liệu... Khi hoàn thành qui trình Wizard này (rất dễ và nhanh chóng), bạn có được 1 form hiển thị và cập nhập dữ liệu của bảng dữ liệu mong muốn.

   2. Bạn muốn hiển thị/xử lý dữ liệu của bảng theo yêu cầu rất riêng và đặc biệt của mình. Trong trường hợp này, bạn phải tự thiết kế form theo yêu cầu riêng rồi tự viết code truy xuất dữ liệu của bảng, hiển thị/xử lý chúng theo yêu cầu riêng. Bạn có thể đọc phần trả lời câu hỏi ngay trước câu hỏi này để biết cách truy xuất dữ liệu của bảng dữ liệu Access.
   

  Chuyên mục: Lập trình