• Thứ Ba, 14/12/2010 07:33 (GMT+7)

  Lập trình phần mềm nghe nhạc bằng Visual Basic 6.0

  Từ khóa: VB6
  Câu hỏi :

  Xin hướng dẫn lập trình phần mềm nghe nhạc bằng Visual Basic 6.0.  Trả lời :

  Hiện có rất nhiều định dạng file nhạc (hay âm thanh tổng quát) khác nhau như mp3, wav,... Thời gian tìm hiểu và nắm vững 1 định dạng file nhạc của 1 người không chuyên như bạn thường khá lớn nên việc viết phần mềm nghe nhạc "tự lập tự cường" thông qua việc đọc và xử lý trực tiếp file nhạc theo định dạng riêng của nó là rất tốn nhiều công sức, thời gian. Hiện nay có nhiều hãng khác nhau đã xây dựng linh kiện (đối tượng) phần mềm để chơi nhạc, thí dụ như đối tượng "Windows Media Player" của Microsoft có thể chơi file multimedia thuộc hầu hết các định dạng phổ biến. Hay đối tượng "Shockware Flash" của hãng Adobe có thể chơi các file Flash theo định dạng *.swf. Cách viết phần mềm nghe nhạc dễ nhất, nhanh nhất, an toàn và ổn định nhất là dùng lại các đối tượng chơi nhạc đã có theo ý tưởng: thêm đối tượng chơi nhạc vào chương trình, chương trình mà bạn viết chỉ đóng vai trò "cò" giao tiếp với người dùng, mỗi lần người dùng ra lệnh chơi 1 file nhạc nào đó, chương trình sẽ nhờ đối tượng chơi nhạc chơi dùm.

  Sau đây là qui trình điển hình để xây dựng 1 ứng dụng VB 6.0 nhỏ demo việc chọn file multimedia để chơi bằng đối tượng Windows Media Player:

  1. chạy VB 6.0, khi cửa sổ "New project" hiển thị, chọn icon "Standard EXE" rồi button Open để tạo mới Project chứa Form đơn giản.

  2. chọn menu Project.Components để hiển thị cửa sổ Components, duyệt tìm và chọn 2 thư viện có tên là "Microsoft Forms 2 Object Library" và "Windows Media Player" rồi OK để thêm các điều khiển trong 2 thư viện này vào ToolBox của Project hiện hành.

  3. Chọn Form để hiển thị cửa sổ Properties của nó lên, duyệt tìm trong danh sách mục Font, thay đổi tên font thành "Tahoma" hay tên 1 font nào đó mà bạn chắc chắn hỗ trợ tốt tiếng Việt Unicode.

  4. vẽ Form có 1 TextBox (của Form2) tên là txtFileName, 1 button tên là btnStart, và 1 điều khiển Windows Media Player có tên là WMP1 như sau:

  5. Nhấn đúp chuột vào button Start để tạo thủ tục xử lý Click chuột trên button và viết code như sau:

  Private Sub btnStart_Click()
  WMP1.URL = txtFileName.Text
  End Sub

  6. Chọn menu Run.Start để chạy thử ứng dụng. Khi form ứng dụng hiển thị, hãy nhập thử chuỗi Unicode miêu tả đường dẫn nhận dạng 1 file multimedia nào đó cần chơi (thí dụ c:\Tệp bài hát Tiếng đàn Sinh viên.mp3) rồi ấn button Start để chơi file này.

  Chuyên mục: Lập trình