• Thứ Ba, 21/12/2010 10:25 (GMT+7)

  Nút lệnh trong Form và câu lệnh cửa sổ

  Câu hỏi :

  Xin hỏi cách tạo các nút lệnh ứng dụng trong Form và các câu lệnh cửa sổ?  Trả lời :

  Nội dung câu hỏi của bạn chưa rõ ràng nên chúng tôi chỉ trả lời tổng quát. Đa số các chương trình ứng dụng trên Windows hiện nay đều có khả năng tương tác trực tiếp với người dùng. Chương trình sẽ dùng nhiều Form, mỗi form chứa nhiều đối tượng giao diện như Button, TextBox, ListBox, Checkbox,… Mỗi loại đối tượng giao diện phục vụ cho 1 khả năng giao diện cụ thể, thí dụ Button cho phép người dùng ra lệnh để thực hiện 1 chức năng nào đó, người lập trình sẽ viết đoạn lệnh thực hiện chức năng trong 1 thủ tục (hay hàm) và kết hợp thủ tục này với Button tương ứng, do đó người ta gọi thủ tục này là thủ tục xử lý sự kiện.

  Hiện nay, hầu hết môi trường lập trình được dùng phổ biến đều là môi trường lập trình trực quan như VB, VC++, JBuilder, NetBean, VC#,… Môi trường lập trình trực quan cho phép ta xây dựng Form giao diện chứa nhiều đối tượng giao diện rất dễ dàng và nhanh chóng, ta chỉ cần đóng vai trò "họa sĩ", chọn từng phần tử giao diện được cung cấp sẵn, vẽ nó ở vị trí và kích thước thích hợp rồi khai báo thủ tục xử lý sự kiện kết hợp với từng sự kiện muốn xử lý trên đối tượng liên quan (thí dụ sự kiện ấn chuột, sự kiện ấn phím, sự kiện dời chuột,…). Tóm lại, nếu bạn dùng môi trường lập trình trực quan để xây dựng ứng dụng thì việc tạo form giao diện chứa nhiều đối tượng giao diện là công việc rất dễ dàng cho dù form cần xây dựng có chứa rất nhiều đối tượng giao diện.

  Theo chúng tôi biết, không có thuật ngữ "câu lệnh cửa sổ", chỉ có thuật ngữ "hàm xử lý sự kiện của cửa sổ". Như trên đã nói, 1 chương trình sẽ dùng từ 1 tới nhiều form giao diện, mỗi form chứa nhiều đối tượng giao diện. Ở cấp độ hệ thống Windows, tất cả mọi phần tử giao diện (dù là form hay là button, textbox, listbox,…) đều là cửa sổ (window). Trong khi cửa sổ hiển thị và làm việc với người dùng, người dùng cũng như những phần tử khác trên máy có thể tạo từng sự kiện nào đó ở thời điểm thích hợp để ra lệnh chương trình đáp ứng. Số lượng và chủng loại các sự kiện mà 1 cửa sổ phải nhận và xử lý là lớn và đa dạng. Để giúp người lập trình tự do đặc tả cách giải quyết cụ thể ứng với từng sự kiện, Windows giới thiệu khái niệm "hàm xử lý cửa sổ". Thật vậy, mỗi cửa sổ, dù lớn hay nhỏ, đều có 1 hàm xử lý sự kiện cho riêng mình. Người lập trình sẽ viết code cho hàm này để đặc tả cách thức xử lý sự kiện trên cửa sổ tương ứng. Thường code cho hàm xử lý cửa sổ chỉ xử lý một số ít sự kiện quan tâm, còn phớt lờ các sự kiện khác (thường rất nhiều).

  Chuyên mục: Lập trình