• Thứ Năm, 06/01/2011 07:58 (GMT+7)

  Chương trình C tạo thanh cuộn trong Dos

  Câu hỏi :

  Xin hướng dẫn code C tạo thanh cuộn và chạy trong môi trường DOS.  Trả lời :

  Môi trường DOS rất yếu, nó không hỗ trợ giao diện đồ họa như trên Windows. Hiện nay MSDOS không còn được hỗ trợ bởi Microsoft nữa. Trước đây, người ta thường dùng môi trường lập trình Borland C++ để viết ứng dụng DOS chạy ở chế độ text/graphics. Ở chế độ đồ họa, Borland C++ chỉ hỗ trợ những chức năng đồ họa cơ bản như vẽ điểm, đoạn thẳng, đường cong,... Nếu muốn vẽ và quản lý các đối tượng giao diện cao cấp hơn, bạn phải tự viết đoạn code tường minh. Việc quản lý 1 đối tượng giao diện gồm 2 công việc chính: hiển thị hình ảnh đồ họa của đối tượng và xứ lý các sự kiện mà người dùng tác động lên đối tượng trong khi ứng dụng chạy. Thí dụ để quản lý thanh cuộn, bạn phải viết đoạn code hiển thị thanh cuộn (gồm 1 hình chữ nhật miêu tả thanh cuộn và 1 hình chữ nhật nhỏ miêu tả marker thể hiện vị trí và kích thước dữ liệu được hiển thị trong cửa sổ tương ứng so với toàn bộ dữ liệu cần hiển thị. Bạn cũng viết đoạn code xử lý sự kiện chuột, khi phát hiện người dùng ấn ở vị trí trong thanh cuộn, bạn sẽ thực hiện chức năng cuộn lên/cuộn xuống,... tùy vào vị trí ấn chuột so với marker của thanh cuộn.

  Chuyên mục: Lập trình