• Thứ Sáu, 20/05/2011 13:48 (GMT+7)

  Lập trình quản lý bán hàng qua mạng bằng JSP

  Câu hỏi :

  Xin hỏi lập trình quản lý bán hàng qua mạng viết bằng jsp: Khi 1 người đang xem hàng đồng thời 1 người khác cập nhật dữ liệu, làm sao người đang xem có được ngay dữ liệu mới?  Trả lời :

  Lưu ý, tất cả các file cấu thành website quản lý bán hàng đều được đặt ở máy server, mỗi khi người dùng yêu cầu 1 hoạt động nào, máy client sẽ gửi yêu cầu tương ứng đến server, server nhận yêu cầu, phân tích và thực hiện yêu cầu rồi gửi kết quả về để máy client hiển thị cho người dùng xem. Như vậy, nếu tại 1 thời điểm t xác định, người dùng A yêu cầu xem hàng, máy client sẽ gửi yêu cầu xem hàng đến server, server xử lý và gửi kết quả cho máy client hiển thị cho người dùng A xem. Nếu sau đó (lâu hay mau), một người dùng B khác cập nhật thông tin hàng hóa trên server, server chỉ lưu kết quả cập nhật vào database ở server chứ không có hơi sức đâu mà báo cho nhiều client biết.

  Tóm lại, việc thông báo tự động những cập nhật dữ liệu ở server cho nhiều client biết là việc rất khó thực hiện, mà nếu thực hiện được thì chạy cũng không hiệu quả, cho nên hiện nay cách mà hầu hết các server làm là nếu có yêu cầu từ client thì phục vụ ngay chứ không phục vụ nhiều lần cho client khi có sự thay đổi dữ liệu ở server. Người dùng, nếu muốn, thỉnh thoảng thực hiện lại yêu cầu để được server cho kết quả mới nhất.

  Chuyên mục: Lập trình