• Thứ Hai, 07/11/2011 10:15 (GMT+7)

  Lập trình web

  Câu hỏi :

  Xin hỏi những trang web có thông tin tin cậy về việc lập trình Web (tạo ra 1 trang web). Có phần mềm hay cách nào để xem cấu trúc của 1 trang web?  Trả lời :

  Lập trình Web là xu hướng mới đang được sử dụng ngày càng phổ biến. Có 2 loại lập trình Web: lập trình Web để chạy trên máy client và lập trình Web để chạy trên máy Server.

  1. Lập trình Web chạy trên máy client cho ta viết các đoạn code (thường bằng ngôn ngữ Javascript hay VBscript, Applet Java, ActiveX) để chúng chạy trên máy người dùng, các đoạn code này thường là các hàm xử lý sự kiện mà người dùng kích hoạt. Cơ sở của lập trình Web chạy trên máy client là tính chất của ngôn ngữ DHTML (Dynamic HTML). Tuy nhiên lập trình Web chạy trên máy client có nhiều nhược điểm như khó bảo mật mã nguồn, khó chạy ổn định vì không biết khả năng chính xác của máy người dùng, khó truy xuất dữ liệu được quản lý ở máy server,... Hiện nay, thường ta lập trình Web chạy trên máy client để kiểm tra sơ bộ dữ liệu nhập vào từ người dùng.

  2. Lập trình Web chạy trên máy server cho ta viết các đoạn code (bằng bất kỳ ngôn ngữ nào) để chúng chạy trên máy server, các đoạn code này có thể xử lý bất kỳ vấn đề nào với độ phức tạp nào theo yêu cầu từ người dùng ở máy client. Có có rất nhiều công nghệ và ngôn ngữ khác nhau phục vụ cho việc lập trình chạy ở máy server như CGI (Common Gateway Interface), ISAPI Extension, ASP, ASP .Net, JSP, Servlet Java, Java Bean, PHP..,
  Bạn có thể truy xuất vào Internet rồi tìm đọc các website giới thiệu về từng công nghệ được liệt kê ở trên. Bạn cũng có thể đọc tập slide bài giảng môn "Lập trình mạng" do tôi soạn ở địa chỉ sau: http://www.cse.hcmut.edu.vn/~hiep/SlideLaptrinhMang.

  Chuyên mục: Lập trình