• Thứ Hai, 17/04/2006 23:45 (GMT+7)

    Tài liệu cài đặt mail server trên Linux

    Từ khóa: kbpostfix
    Câu hỏi :

    Em đang cần cấu hình một mail server trên hệ thống Linux hoặc Unix nhưng em không biết tìm tài liệu ở đây cho đầy đủ.    Trả lời :

    Bạn có thể đọc hướng dẫn cài đặt và vận hành Postfix ở
    - http://www.postfix.org/
    - http://www.howtoforge.com/

    Chuyên mục: Linux