• Thứ Hai, 17/04/2006 23:45 (GMT+7)

  Tài liệu cài đặt mail server trên Linux

  Từ khóa: kbpostfix
  Câu hỏi :

  Em đang cần cấu hình một mail server trên hệ thống Linux hoặc Unix nhưng em không biết tìm tài liệu ở đây cho đầy đủ.  Trả lời :

  Bạn có thể đọc hướng dẫn cài đặt và vận hành Postfix ở
  - http://www.postfix.org/
  - http://www.howtoforge.com/

  Chuyên mục: Linux