• Thứ Bảy, 27/12/2003 14:38 (GMT+7)

  Câu hỏi :
  Tôi muốn thuê một máy chủ Web và một đường truyền internet riêng để xây dựng trang web thương mại cho phép khách hàng có thể tra tìm thông tin, đặt đơn đặt hàng. Xin cho biết các yêu cầu cần thiết: Cấu hình máy chủ? Tốc độ đường truyền tối thiểu? Tài liệu và các phần mềm liên quan? Ngôn ngữ lập trình nào thích hợp? Tôi dùng máy chủ HĐH UnixWare 7.1.1.

  Trả lời :

  Ở đây chúng tôi chỉ đề cập đến khía cạnh kỹ thuật, còn về vấn đề pháp lý để thuê kênh leased line và đăng ký tên miền (domain name) bạn nên liên hệ với VDC để biết chi tiết cụ thể.

  Về nguyên tắc, trên bất kỳ máy tính nào đang nối kết với internet, bạn đều có thể chạy nhiều máy chủ mạng khác nhau như Web server, E-mail server, FTP server, Chat server,... Tuy nhiên để máy chủ này đáp ứng được yêu cầu truy xuất từ máy khách trên internet, ta cần biết rõ nhiều yếu tố khác nhau như tần xuất truy xuất máy chủ, số lượng máy khách được phép truy xuất đồng thời, tính chất và dung lựơng dữ liệu cần giao tiếp... Khi biết rõ các yếu tố này thì mới xác định được cấu hình máy chủ cũng như tốc độ kênh truyền. Bạn nên nhờ các công ty hoạt động trên lĩnh vực mạng thiết kế dùm bạn cơ sở hạ tầng mạng.

  Tương tự để xây dựng được website truy tìm thông tin về các mặt hàng của công ty cũng như đặt hàng trực tiếp, bạn cần thuê công ty chuyên ngành làm giúp thì mới có thể có website đáp ứng được yêu cầu. Trong trường hợp bạn có kiến thức về việc thiết kế Web cũng như lập trình Web, bạn có thể tự làm lấy website cho riêng mình.

  Thường công nghệ web và các máy chủ web độc lập với HĐH mà nó đang chạy trên đó, tuy nhiên bạn nên dùng các công nghệ dựa trên Java để dễ dàng chạy tốt trên HĐH Unix.
  Chuyên mục: Mạng - truyền thông