• Thứ Bảy, 27/12/2003 11:30 (GMT+7)

  Câu hỏi :
  Muốn dùng chương trình Personal Web Server (PWS) của Microsoft trên máy đơn để chạy các trang ASP. Đã copy các file ASP này vào folder do PWS thiết lập mặc nhiên. Nhưng khi chạy các trang ASP này thì không thấy các phần tử xử lý trên server (trong trang ASP này) hoạt động. Xin hướng dẫn cách sử dụng chương trình PWS này.

  Trả lời :
   

  InterDev là môi trường lập trình Web trực quan của Microsoft, nó có giao diện thân thiện và rất dễ dùng. Có 2 vấn đề chính trong việc thiết kế Web dùng InterDev:

  - Soạn thảo, hiệu chỉnh nội dung và chỉnh dạng hình thức trang Web. Công việc này được thực hiện theo cách như Word làm, do đó nếu  bạn đã quen dùng Word thì bạn sẽ nhanh chóng thích nghi với InterDev.

  - Lập trình trong trang Web, công việc này được thực hiện khá giống với môi trường Visual Basic, nếu bạn đã quen lập trình VB, bạn sẽ không gặp khó khăn nào.

  Bộ CD-ROM tài liệu MSDN kèm theo đĩa Visual Studio chứa rất nhiều tài liệu hướng dẫn sử dụng InterDev cũng như các chương trình Web mẫu thí dụ.

  Trình PWS (Personal Web Server, phiên bản 4.0) là phiên bản tối thiểu của IIS chạy trên nền Win 9x, nó hỗ trợ ASP khá tốt. Để trang ASP hoạt động tốt, bạn phải truy xuất chúng thông qua PWS (chứ không được truy xuất chúng cục bộ dùng đường dẫn file bình thường). Để truy xuất các trang ASP thông qua PWS, bạn để chúng trong 1 thư mục, vào cửa sổ Properties của PWS để đăng ký thư mục cục bộ thành địa chỉ Website luận lý và từ đây bạn phải dùng địa chỉ dạng URL toàn cục để truy xuất các trang ASP (dạng http://địachỉ Webserver/pathname miêu tả trang ASP). Thường các trang ASP được truy xuất thông qua form, tuy nhiên bạn có quyền truy xuất chúng trực tiếp thông qua việc nhập URL vào thanh “Address” của IE hay thông qua lệnh liên kết siêu văn bản trong trang Web (tag <a href=....>).

  Chuyên mục: Mạng - truyền thông