• Thứ Bảy, 27/12/2003 11:17 (GMT+7)

    Câu hỏi :
    Trong OE 5.0 chỉ đọc được nội dung email tiếng Hoa, còn các tiêu đề̀ như From, To, Subject thì không hiển thị được tiếng Hoa. Xin hướng dẫn.

    Trả lời :

    Một số trình e-mail mạnh như Microsoft Outlook, Outlook Express cho phép soạn thảo nội dung e-mail theo dạng HTML, ở dạng này bạn có thể chỉnh dạng hình thức văn bản như chọn font chữ, co chữ, màu chữ, chèn ảnh, chèn âm thanh vào e-mail. Khi e-mail này được gởi đi đến đối tác thì trình e-mail ở máy nhận cũng phải có khả năng hiển thị nội dung theo dạng HTML, do đó nếu e-mail có chứa văn bản tiếng Hoa, nó vẫn được hiển thị đúng (nếu Windows trên máy nhận có font tiếng Hoa tương ứng). Tuy nhiên các thông tin điều khiển khác của e-mail như From, To, Subject thì chương trình hiển thị dùng font định sẵn, thí dụ như OE5.0 thường dùng font Tahoma của Windows. Nếu font định sẵn này không hỗ trợ tiếng Hoa thì bạn sẽ không thấy được thông tin đúng. Một trong các cách khắc phục là dùng Windows tiếng Hoa và các tiện ích được viết cho tiếng Hoa.

    Chuyên mục: Mạng - truyền thông