• Thứ Bảy, 27/12/2003 11:14 (GMT+7)

  Câu hỏi :
  Xin hỏi cách tạo chương trình tự động gửi email: chương trình nhận biết trạng thái lên mạng của máy tính và ngầm gửi email về 1 account nào đó.

  Trả lời :

  Chúng tôi không hiểu ý bạn về “tự động gởi email” nên chỉ trả lời tổng quát. Để lập trình gởi e-mail cho 1 account nào đó, bạn có thể dùng nhiều cấp độ dịch vụ khác nhau như: dùng ActiveX Control  chuyên phục vụ gởi e-mail (như MAPISession và MAPIMessages), gọi các hàm API trong thư viện MAPI của Windows, gọi các hàm trong thư viện Winsock và dùng giao thức SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) để gởi e-mail đến e-mail server tương ứng. Nếu muốn gởi e-mail định kỳ thì bạn có thể tạo 1 timer phần mềm với chu kỳ mong muốn, mỗi lần có biến cố timeout của timer thì bạn gọi  dịch vụ gởi e-mail theo 1 trong 3 cấp độ trên.

  Tùy thuộc máy của bạn nối mạng theo cách nào: nối vào mạng cục bộ rồi ra Internet thông qua router của đơn vị, nối vào Internet thông qua đường dây “leased line” hay nối vào Internet qua modem mà “trạng thái lên mạng của máy tính” sẽ khác nhau. Nếu máy bạn dùng leased line hay nối vào mạng cục bộ thì nó đã thường trực nối vào mạng Internet và việc gởi ngầm e-mail cho 1 account nào đó mỗi khi “máy nối mạng” là vô nghĩa. Nếu máy bạn dùng modem nối kết Internet thì việc nối mạng chỉ bắt đầu khi trình dial-up đã quay số và nối kết thành công với Server, do đó nếu bạn viết lại trình dial-up và thêm chức năng gởi e-mail cho 1 account nào đó vào thì sẽ giải quyết được yêu cầu của bạn.

  Chuyên mục: Mạng - truyền thông