Tạp chí TGVT có thể hướng dẫn cho tôi cách kết nối 2 máy tính với nhau qua cổng nối tiếp, song song, USB được không?

" />