• Thứ Năm, 08/12/2005 13:51 (GMT+7)

  Câu hỏi :
  Tôi có phòng máy Internet gồm 22 máy vi tính (cài nhiều hệ điều hành khác nhau) nối mạng với nhau. Tôi muốn viết chương trình quản lý bằng Visual Fox với các tính năng sau:
  - Xem được màn hình của máy client từ máy server (như các chương trình Remote Administrator v2.1 netcafe...).
  - Người quản trị có thể điều khiển cho phép hay ngưng sử dụng máy client từ máy server.
  -Tắt máy client, log off và các trình ứng dụng hoặc những trang web không phù hợp của máy client từ máy server.


  Trả lời :
  Các yêu cầu về chức năng của ứng dụng quản lý phòng máy của bạn rất thiết thực và rất cần thiết cho hầu hết mọi phòng máy cho thuê (hay cho các mạng cục bộ của 1 công ty), tuy nhiên để hiện thực đầy đủ các chức năng mà bạn trình bày không phải dễ. Đây là 1 phần mềm lớn, nó đòi hỏi nhiều người cùng tham gia làm việc nhóm để phân tích cặn kẽ mọi điều, thiết kế cẩn thận trước khi hiện thực chi tiết. Ngay cả khâu hiện thực chi tiết ứng dụng cũng đòi hỏi nhiều kiến thức về lập trình mạng, lập trình hệ thống để làm sao các module nội gián (chạy trên các máy khách hàng) phải được chạy mà người dùng không hề biết và không thể xóa nó ra khỏi máy... Tóm lại, nếu bạn chưa được trang bị nhiều kiến thức chuyên môn về công nghệ thông tin, về lập trình mạng, lập trình hệ thống thì tốt nhất bạn nên đặt 1 công ty phần mềm lớn nào đó thực hiện.
  Chuyên mục: Mạng - truyền thông