• Thứ Năm, 08/12/2005 13:49 (GMT+7)

  Câu hỏi :
  Tôi muốn viết 1 trang web có chức năng tìm kiếm, thêm, xóa, sửa sách. Tất cả chỉ thực hiện trên 1 trang *.asp duy nhất. Dữ liệu thì được server xử lý bằng ASP, rồi được xuất ra trang web thông qua 1 thủ tục hay hàm. Tuy nhiên tôi dùng Call Procedure thì không thể gọi được hàm/thủ tục đó.


  Trả lời :
  Ý tưởng xây dựng chỉ 1 trang ASP duy nhất để thực hiện mọi chức năng của 1 ứng dụng của bạn phạm phải nhiều sai lầm sau đây:
  - Một vấn đề càng phức tạp thì càng khó giải quyết, do đó để giải quyết 1 vấn đề phức tạp dễ dàng hơn, người ta thường dùng kỹ thuật phân tích từ-trên-xuống (top-down) để phân tích vấn đề phức tạp thành nhiều vấn đề nhỏ hơn, mỗi vấn đề nhỏ hơn này có độ phức tạp vừa phải nên ta có thể giải quyết nó dễ dàng hơn. Thí dụ thay vì phải học bằng kỹ sư như 1 môn học duy nhất, người ta phải chia nó ra thành nhiều học kỳ, mỗi học kỳ gồm nhiều môn học, mỗi môn học gồm nhiều chương, mỗi chương gồm nhiều mục. Học sinh có thể học tập từng mục, từng chương, từng môn học, từng học kỳ dễ dàng hơn học môn "kỹ sư”. Sau khi đã phân tích được bài toán lớn thành nhiều bài toán nhỏ, người ta cố gắng giải quyết từng bài toán nhỏ, kết quả của từng bài toán nhỏ được lưu trong module (file) riêng biệt để dễ dàng quản lý, bảo trì, nâng cấp. Tóm lại, ứng dụng tìm, thêm, xóa, sửa sách nên được chia nhỏ thành nhiều module, mỗi module chỉ nên đảm nhiệm 1 chức năng rõ ràng, cụ thể như tìm, thêm, xóa, sửa...
  - Hiện công nghệ lập trình web đang được dùng rất phổ biến để viết các ứng dụng, đã có rất nhiều công nghệ lập trình web như script, Java Applet, ActiveX Control, ASP, JSP, PHP, ISAPI, Perl... Chúng được chia làm 2 nhóm chính: nhóm các công nghệ chạy ở máy Web server, nhóm các công nghệ chạy ở máy khách. Thí dụ công nghệ ASP .Net sẽ chạy ở máy server, nghĩa là mỗi khi người dùng truy xuất trang ASP .Net, server sẽ chạy nó, kết quả mới được gửi về máy khách để hiển thị cho người dùng. Việc viết 1 trang ASP để tạo tự động form giao diện giao tiếp với người dùng là thích hợp. Tuy nhiên không nên để đoạn code xử lý các yêu cầu của người dùng chung với trang ASP này vì đoạn code xử lý sẽ chạy ở thời điểm sau khi người dùng tương tác với form, trong khi đó đoạn code tạo form giao diện phải được chạy ngay khi người dùng truy xuất trang ASP.
  - Ngôn ngữ được dùng chủ yếu trong trang ASP là VB .Net, cũng giống như nhiều ngôn ngữ lập trình, VB .Net cho phép định nghĩa Sub/Function và sử dụng (gọi) Sub/Function khi cần thiết. Lưu ý VB .Net là ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng chính quy, nó chỉ cho phép gọi Sub/Function cục bộ trong cùng đối tượng, còn nếu muốn gọi 1 Sub/Function của đối tượng khác, bạn phải gửi thông điệp (dạng nới rộng của lời gọi hàm).
  Chuyên mục: Mạng - truyền thông