• Thứ Sáu, 17/03/2006 13:46 (GMT+7)

  Lập trình C để gửi tin nhắn trong mạng LAN

  Câu hỏi :
  Xin hướng dẫn lập trình C để gửi tin nhắn trong mạng LAN (giống như net send của Windows).


  Trả lời :

  Bạn có thể dùng bất kỳ ngôn ngữ nào để viết ứng dụng mạng phục vụ yêu cầu riêng của mình. Điều cơ bản và thiết yếu để xây dựng 1 ứng dụng mạng là định nghĩa được giao thức giao tiếp thông tin giữa các module của ứng dụng mạng đó. Hầu hết các ứng dụng mạng hiện nay đều dùng mô hình Client-Server, nghĩa là ứng dụng mạng gồm 2 loại phần tử: server chuyên cung cấp (đáp ứng) một số dịch vụ nào đó, còn client chuyên gửi thông báo đến server yêu cầu 1 dịch vụ cụ thể tại từng thời điểm. Thí dụ để đáp ứng yêu cầu của mình, bạn có thể viết ứng dụng mạng gồm 2 module server và client như sau :

  - module server (sẽ chạy trên tất cả các máy), nhiệm vụ là chờ ở 1 cổng qui định (thí dụ port 65500) thông báo hiển thị được gửi từ máy khác đến rồi hiển thị nội dung tương ứng lên màn hình cho người dùng xem.

  - module client (cũng sẽ chạy trên từng máy khi có yêu cầu của người dùng), nhiệm vụ là nhận chuỗi thông báo từ người dùng, địa chỉ máy server, port giao tiếp của server rồi kết nối với module server ở máy được yêu cầu rồi gửi thông báo chứa nội dung chuỗi mà người dùng nhập tới server.

  Chúng tôi có viết 2 module client-server trên bằng VC++. Bạn có thể liên hệ với tòa soạn để copy 2 project này về dùng và nếu cần, bạn có quyền nâng cấp chúng theo yêu cầu riêng của mình.

  Chuyên mục: Mạng - truyền thông