" />
 • Thứ Hai, 19/06/2006 09:33 (GMT+7)

  Lỗi ứng dụng web khi triển khai trên internet webserver

  Câu hỏi :

  Tôi có một website viết bằng asp.net (C#), cơ sở dữ liệu SQL Server 2000 chạy được máy cục bộ (localhost), nhưng khi triển khai lên server của một tên miền trên mạng thì chạy bị lỗi "Runtime Error". Xin hướng dẫn cách khắc phục.  Trả lời :
  Một ứng dụng web có thể khi chạy trên máy cục bộ thì không có lỗi, nhưng khi "publish" lên server thì chạy bị lỗi. Có nhiều nguyên nhân khác nhau, việc xác định chính xác nguyên nhân gây lỗi chỉ có thể thực hiện được khi chúng tôi có đầy đủ nội dung các file của website. Tuy nhiên theo kinh nghiệm của chúng tôi, nguyên nhân phổ biến gây lỗi là bạn dùng địa chỉ (URL) dạng tuyệt đối để truy xuất các tài nguyên (thí dụ server database hay file database). Để khắc phục lỗi này, bạn nên duyệt lại toàn bộ source code của các trang web, tìm kiếm địa chỉ của các tài nguyên được dùng, nếu nó đang ở dạng tuyệt đối thì hãy chuyển về dạng tương đối. Thí dụ, trong trang web của bạn có tag lệnh <img src="http://yourserver/yoursite/yourimage.jpg"> thì tag lệnh này chỉ truy xuất được file ảnh khi nó được cài trên máy "yourserver", nếu bạn "publish" website trên máy khác nó sẽ không truy xuất được ảnh nữa. Còn nếu bạn hiệu chỉnh tag lệnh thành <img src="yourimage.jpg">, nó sẽ luôn luôn truy xuất được file ảnh cho dù bạn cài webiste của mình lên webserver nào, miễn sao file ảnh được lưu chung thư mục với trang web cần truy xuất nó.
  Chuyên mục: Mạng - truyền thông