• Thứ Hai, 21/01/2008 13:43 (GMT+7)

  Xử lý tiếng Việt trong CSDL

  Câu hỏi :

  Tôi lập trình mạng với ASP, trong đó xử lý CSDL dùng mã font là.VnTime (.VnArial), khi duyệt web thì hiển thị font không chính xác. Xin hướng dẫn.

     Trả lời :

  Bạn không cho biết mã nguồn của trang ASP và không mô tả rõ ràng về việc hiển thị sai nội dung tiếng Việt trong trang web nên chúng tôi chỉ trả lời tổng quát. Nhìn chung thì việc xử lý các chuỗi tiếng Việt lấy từ database trong trang ASP là bình thường, không cần thủ thuật đặc biệt nào (trừ phi bạn dùng bản mã Unicode). Bạn cần lưu ý một số điểm sau đây:

   - Ở đầu trang web chứa tiếng Việt theo mã ABC của bạn cần có thẻ meta, thẻ này có chứa thuộc tính charset=x-user-defined để trình duyệt (nhất là IE từ 5.0 trở lên) không xử lý đặc biệt với các ký tự có mã từ 128 trở lên (các ký tự tiếng Việt có dấu).
   - Bạn phải thiết lập thuộc tính font cho phần tử hiển thị chuỗi (tag <p>, <table> hay DataGrid,...) dùng tên font tương thích với mã ký tự, thí dụ như font .VnTimes cho chuỗi dùng mã ABC hay TCVN5712.
   - Máy của người dùng đã cài đặt font chữ mà trang web của bạn yêu cầu.

  Chuyên mục: Mạng - truyền thông