• Thứ Ba, 07/06/2011 14:51 (GMT+7)

  DSLAM để xây dựng mạng ADSL

  Câu hỏi :

  Xin hỏi thông tin về bộ khung và sơ đồ dựng DSLAM để thực hiện đề tài "Xây dựng ADSL cho thành phố HCM".  Trả lời :

  Tên đề tài còn rất vĩ mô nên mơ hồ, chưa miêu tả chi tiết rõ ràng các công việc nào cần giải quyết, và giải quyết ở mức độ nào. Thường để giải quyết tốt 1 vấn đề nào đó, bạn cần phải thực hiện nhiều bước:

  1. Xác định rõ ràng chi tiết các yêu cầu của đề tài (bằng cách gặp thầy hướng dẫn để hỏi và tham vấn). Thường thầy hướng dẫn có trách nhiệm miêu tả rõ ràng, chi tiết về các chức năng mà đề tài phải thực hiện, mức độ thực hiện...

  2. Dựa vào kiến thức học tập liên quan đến việc hiện thực đề tài như cấu trúc kết nối mạng máy tính, kỹ thuật ghép/tách kênh tín hiệu, tính chất/khả năng của từng thiết bị kết nối (DSLAM...), bạn sẽ chủ động phân tích/thiết kế/hiện thực hệ thống theo các yêu cầu mà đề tài đặt ra.

  Hiện nay, mỗi công ty cung cấp dịch vụ ADSL đều đã thiết kế/xây dựng/vận hành 1 sơ đồ lắp đặt, nối kết các DSLAM theo các yêu cầu riêng của công ty mình, tuy nhiên các sơ đồ lắp đặt này là thông tin nội bộ, mật của công ty, do đó họ không bao giờ công bố rộng rãi. Hơn nữa sơ đồ lắp đặt các DSLAM chỉ là thông tin tham khảo chứ không đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện đề tài của bạn.

  Chuyên mục: Mạng - truyền thông