• Thứ Tư, 24/12/2003 10:51 (GMT+7)

  Câu hỏi :
  Xin cho biết ngôn ngữ Python là loại ngôn ngữ gì và có thể tìm sách hướng dẫn hay CD ở đâu.

  Trả lời :
   

  Python là ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng như C++, Java. Ngôn ngữ này được dùng chủ yếu để lập trình Web. Do chưa được dùng phổ biến nên bạn rất khó tìm tài liệu tiếng Việt, tuy nhiên nếu bạn biết tiếng Anh, bạn có thể truy cập trực tiếp tới Website http://www.python.org để tham khảo thông tin chi tiết về ngôn ngữ này.

  Chuyên mục: Mua gì? Ở đâu?