• Thứ Sáu, 16/12/2005 13:07 (GMT+7)

  Mua máy Apple của hãng Macintosh ở đâu?

  Từ khóa: BuyGuide, Mac
  Câu hỏi :
  Tôi có thể mua máy Apple của hãng Macintosh ở đâu? Xin cảm ơn.

  Trả lời :

  Bạn có thể tham khảo danh sách các nhà phân phối sản phẩm Macintosh tại các nước ở khu vực Châu Á ở website http://www.apple.com/buy/, chọn Vietnam.

  Chuyên mục: Mua gì? Ở đâu?