• Thứ Hai, 22/12/2003 20:37 (GMT+7)

  Câu hỏi :
  Xin hướng dẫn cách thức và ngôn ngữ thích hợp để viết chương trình phát lại nội dung file *.wav thu âm tiếng nói từ sound card.

  Trả lời :
   

  Trên Windows, bạn có nhiều cấp độ khác nhau để phát lại file âm thanh dạng *.wav:

  1. dùng chương trình xử lý âm thanh có sẵn, thí dụ trình “Windows Media Player” tích hợp với WinMe/2000/XP. Với cách này, bạn không cần biết cấu trúc file *.wav.

  2. thiết kế giao diện chương trình theo yêu cầu riêng của mình nhưng dùng lại linh kiện phần mềm xử lý âm thanh có sẵn, thí dụ dùng linh kiện “Windows Media Player” có sẵn của Microsoft. Code của chương trình của bạn chỉ làm nhiệm vụ giao tiếp với người dùng, rồi làm “cò” nhờ linh kiện phần mềm xử lý tiếp phần còn lại. Với cách này, bạn cũng không cần biết cấu trúc file *.wav.

  3. thiết kế giao diện chương trình theo yêu cầu riêng của mình, viết code giao tiếp với người dùng, khi người dùng chọn file cần phát lại, ta gọi hàm API sndPlaySound() hay PlaySound() của Windows để chơi lại toàn bộ file âm thanh. Với cách này, bạn cũng không cần biết cấu trúc file *.wav.

  4. nghiên cứu format chi tiết của file *.wav rồi viết chương trình đọc file *.wav vào bộ nhớ, phần tích nội dung rồi điều khiển sound card chơi lại từng phần của file *.wav. Đây là cách khó khăn nhất nhưng cho phép bạn chủ động nhất trong việc xử lý thông tin trong file *.wav. Nếu bạn muốn học hỏi và khám phá file *.wav, bạn có thể viết thử phần mềm ở mức độ này. CD MSDN của Microsoft có giới thiệu khá nhiều thông tin chi tiết về format file *.wav.

  Chuyên mục: Multimedia