• Chủ Nhật, 21/12/2003 16:58 (GMT+7)

  Câu hỏi :
  Tôi copy toàn bộ 9 đĩa chương trình học tiếng Anh Reward vào ổ cứng và có phân rõ từng đĩa. Sau khi cài đặt chương trình từ đĩa 1 và chạy thì chương trình yêu cầu phải Insert đĩa CD mới chạy tiếp. Xin hỏi có cách nào để chương trình chạy bằng các bản đã copy vào ổ cứng mà không cần phải insert đĩa CD không?

  Trả lời :
   

  Có nhiều chương trình khi chạy cần truy xuất thông tin trên đĩa CD gốc của nó và mỗi lần truy xuất, nó tìm tên ổ CD đầu tiên trên máy tính và coi đó là ổ CD chứa đĩa CD mà nó cần, nếu không tìm được thông tin chương trình sẽ báo sai. Û́ng với dạng chương trình này, bạn không thể copy đĩa CD vào ổ cứng để chạy được. Có thể chương trình học tiếng Anh Reward của bạn thuộc dạng này. Để chạy được chương trình mà không cần đến đĩa CD gốc, bạn có thể dùng 1 phần mềm quản lý ổ CD luận lý nào đó. Nếu bạn dùng trình Virtual Drive - phần mềm được dùng rất phổ biến - thì qui trình cụ thể như sau:

  • Cài trình Virtual Drive vào máy và boot lại máy.

  • Chạy Virtual Drive (thường nó đã chạy default), nhấn chuột phải trên icon Virtual Drive trên thanh System Tray, rồi chọn mục “Virtual Drive Manager”. Khi cửa sổ “Virtual Drive Manager” hiển thị, chọn menu File.Set number of virtual drive rồi nhập số lượng ổ CD luận lý mà chương trình quản lý đồng thời (trong trường hợp của bạn, chỉ cần 1 ổ CD là đủ). Có thể chương trình sẽ yêu cầu boot máy.

  • Chạy Virtual Drive, để từng đĩa CD gốc của chương trình vào ổ CD, nhấn chuột phải vào icon Virtual Drive trên thanh System Tray, rồi chọn mục “Virtual drive Manager”. Khi cửa sổ “Virtual drive Manager” hiển thị,  chọn menu File.Build VCD File, khai báo vị trí và tên file image trên đĩa cứng chứa thông tin của đĩa CD tương ứng. Lặp lại quá trình “Build VCD File” nhiều lần cho đến hết, mỗi lần để chuyển nội dung của 1 đĩa CD thành file image trên đĩa cứng.

  • Chọn menu File.Add VCD File, khai báo đường dẫn của file image cần quản lý bởi Virtual Drive. Lặp lại quá trình “Add VCD File” nhiều lần cho đến hết, mỗi lần “add” 1 file image.

  • Chọn file image tương ứng với đĩa CD gốc đầu tiên của ứng dụng, chọn tên ổ đĩa CD luận lý đầu tiên trong danh sách mà Virtual Drive quản lý, nhấn button Insert (hay menu Edit.Insert) để ánh xạ file image với ổ CD tương ứng. Thao tác này tương đồng với thao tác để đĩa CD vào ổ CD vật lý.

  • Cài ứng dụng từ ổ CD luận lý vừa thiết lập (y như cài từ ổ CD vật lý).

  • Chạy ứng dụng, mỗi lần ứng dụng đòi đĩa CD nào, bạn hãy vào cửa sổ Virtual Drive Manager, chọn tên ổ CD luận lý đầu tiên trong danh sách, chọn file image tương ứng với đĩa CD mà ứng dụng đòi hỏi, nhấn nút Insert để đưa đĩa CD vào ổ luận lý. Lúc này ứng dụng sẽ đọc được thông tin và chạy tiếp.

  Chuyên mục: Multimedia