• Thứ Sáu, 19/12/2003 10:08 (GMT+7)

    Câu hỏi :
    Xin cho biết điểm giống nhau và khác nhau giữa các loại VGA Card như TNT, nDivia, Geforce, Voodoo v.v... điểm mạnh và yếu của mỗi loại?

    Trả lời :

    Mặc dù có rất nhiều hãng sản xuất video card với nhiều model khác nhau, nhưng sức mạnh của video card được quyết định bởi chipset điều khiển gắn trên card. Các card dùng cùng 1 chipset điều khiển thường có sức mạnh lệch nhau rất nhỏ (không quá 4%). Hiện các chipset sau có sức mạnh vượt trội hơn cả: Radeon 8500, GeForce4, G4 MX. Tuy nhiên có 1 thực tế là driver phần mềm kèm theo các video card mới (phần cứng rất mạnh) lại chưa được ổn định và tương thích với phần mềm lắm. Do đó tùy theo yêu cầu sử dụng cụ thể, bạn nên chọn video card thích hợp (thông qua tư vấn hay tự kiểm tra lấy).

    Chuyên mục: Multimedia