• Thứ Bảy, 20/12/2003 12:14 (GMT+7)

  Câu hỏi :
  Máy tính nối internet gặp tình trạng sau: Nếu chia đường- dây điện thoại chính làm 2 nhánh: 1 vào modem, 1 vào điện thoại thì có khi không kết nối được (thông báo lỗi “No dial tone”). Nếu nối đường- dây diện thoại vào modem trước, rồi nối điện thoại vào lỗ cắm phone trên modem thì kết nối vào Internet được nhưng tiếng trong điện thoại nghe rất nhỏ. Xin chỉ cách khắc phục

  Trả lời :

  Đường dây điện thoại khi đến nhà bạn có thể được nối song song vào nhiều ổ cắm điện thoại (RJ11) khác nhau, mỗi ổ cắm điện thoại này được dùng để nối 1 thiết bị liên lạc nào đó như điện thoại, máy fax, card modem của máy tính... Mặc dù có nhiều thiết bị cùng nối song song vào đường dây điện thoại nhưng tại 1 thời điểm chỉ có 1 thiết bị được phép quay số để chủ động nối kết với đối tác từ xa. Riêng việc nhận cuộc gọi, cũng chỉ nên để 1 thiết bị nhận mà thôi, nếu 2 máy điện thoại cùng nhấc nghe 1 lượt thì âm thanh sẽ bị nhỏ đáng kể. Tóm lại nếu bạn chọn phương án nối song song nhiều thiết bị thì cố gắng sử dụng sao cho tại từng thời điểm chỉ có 1 thiết bị làm việc, các thiết bị còn lại nên ở trạng thái “idle”. Trong trường hợp bạn nối song song đường dây vào máy tính và vào máy điện thoại nhà, nếu máy điện thoại nhà đang ở trạng thái “idle” (không hoạt động) thì việc dùng máy tính quay số để kết nối với server sẽ phải diễn ra tốt đẹp, còn nếu bị lỗi “No dial tone” thì rất có thể máy điện thoại đã bị nhấc trước đó hay bị chênh. Cũng có thể modem của bạn đã bị hỏng.

  Riêng cách nối nối tiếp: đường dây điện thoại nối vào modem thông qua chấu cắm “Line”, modem nối đến máy điện thoại thông qua chấu cắm “Phone” thì modem có độ ưu tiên cao hơn, nghĩa là nếu modem đang làm việc với đối tác từ xa thì nó sẽ ngắt mạch chấu cắm “Phone” ra hầu gỡ điện thoại ra khỏi đường dây một cách luận lý. Bạn chỉ dùng được điện thoại trong lúc modem không hoạt động, nhưng nếu dùng được điện thoại thì chất lượng và độ lớn vẫn bình thường như trong trường hợp nối trực tiếp không qua modem. Nếu bạn nghe nhỏ hơn bình thường thì có thể card modem đã bị hỏng.

  Như đã nói trên, nếu modem quay số và nối kết đến đối tác từ xa trước thì bạn không thể gọi điện thoại, bạn chỉ gọi điện thoại được khi modem của máy tính không làm việc. Riêng về trường hợp có đối tác từ xa (người, máy tính...) nối kết đến thì tùy thuộc vào trạng thái làm việc của chương trình điều khiển modem ở máy tính mà máy điện thoại có thể làm việc hoặc không. Nếu không có chương trình quản lý nhận cuộc gọi ở máy tính, bạn có thể dùng điện thoại để nghe. Khi chương trình quản lý nhận cuộc gọi ở máy tính đang làm việc, nó sẽ chờ đủ số lần rung chuông được cấu hình trước khi điều khiển modem làm việc, nếu ta nhấc điện thoại trước máy tính thì ta vẫn nghe được điện thoại, máy tính không làm việc vì chưa đủ số lần rung chuông qui định. Tóm lại với cách nối modem và điện thoại nối tiếp nhau thì tại từng thời điểm chỉ có 1 thiết bị làm việc: khi modem hoạt động thì điện thoại không thể quấy nhiễu modem được, chỉ khi modem không làm việc điện thoại mới có thể làm việc, nhưng khi điện thoại làm việc thì chất lượng và độ lớn âm thanh không bao giờ bị sút giảm.

   

  Chuyên mục: Phần cứng