• Thứ Ba, 16/12/2003 15:01 (GMT+7)

    Câu hỏi :
    WinXP không nhận dạng được sound card XWave 3000 và card modem Motorola, xin hỏi webiste của các hãng trên để update driver.

    Trả lời :

    Nếu phần cứng nào mà WinXP không nhận dạng được thì bạn hãy cài driver thủ công, để tìm driver cho sound card XWave 3000, bạn có thể vào địa chỉ http://www.yamaha.com. Tương tự để tìm driver cho card modem Motorola, bạn có thể vào địa chỉ http://www.motorola.com

    Chuyên mục: Phần cứng