2. Nhờ tạp chí hướng dẫn cách phân biệt Giữa SDRAM Và DDRAM, giữa DDRAM Và DDR2. Xin chân thành càm ơn tạp chí!

" />