• Thứ Bảy, 27/12/2003 11:22 (GMT+7)

  Câu hỏi :
  Mỗi lần xem phần Help trong Windows Me thì bị báo lỗi: “The page cannot be displayed...Cannot find server or DNS Error Internet Explorer”. Xin hướng dẫn cách khắc phục.

  Trả lời :
   

  Lỗi trên do hoặc các file dữ liệu trợ giúp của Windows bị hỏng hoặc do trình duyệt web Internet Explorer và các thư viện phục vụ nó có lỗi. Bạn đã thử nâng cấp trình IE chưa? Cách khắc phục chắc chắn nhất vẫn là cài lại Windows.

  Chuyên mục: Tiện ích