• Thứ Ba, 23/12/2003 10:06 (GMT+7)

    Câu hỏi :
    Trong NC có menu khi nhấn F9 (Left - File - Disk -... - Right). Tôi muốn thêm một menu Tools nữa, thì phải làm thế nào?

    Trả lời :

    Trình NC sử dụng hệ thống menu định sẵn, nó không cho phép cấu hình menu theo yêu cầu của người dùng. Đa số phần mềm ở dạng này, chỉ có một số ứng dụng mạnh và uyển chuyển (thường có hỗ trợ macro như bộ Microsoft Office) thì mới cho phép người dùng định nghĩa lại menu của nó.

    Chuyên mục: Tiện ích