• Thứ Ba, 23/12/2003 10:05 (GMT+7)

    Câu hỏi :
    Dùng chương trình Virtual Drive 2000 để giả lập đĩa CD English Study 3.0 nhưng chương trình vẫn yêu cầu phải cho đĩa CD vào rồi mới chạy được (đã giả lập nhiều đĩa khác nhưng không bị tình trạng này). Xin hướng dẫn cách giải quyết.

    Trả lời :

    Chúng tôi đã thử dùng Virtual Drive 2000 để giả lập đĩa CD English Study 3.0 (bản copy), cài đặt và sử dụng thử English Study 3.0 trên CD luận lý này, kết quả chạy tốt, không có hiện tượng đòi đưa đĩa CD gốc vào ổ CD. Vậy bạn hãy kiểm tra lại qui trình tạo file image và cài đặt trình English Study 3.0. Lưu ý rằng bạn phải tạo file image kết hợp với đĩa CD gốc trước, ánh xạ file image này với tên ổ luận lý nào đó rồi mới chạy trình setup.exe trên ổ luận lý này để cài English Study 3.0 (chứ không phải chạy trình setup.exe trên CD gốc).

    Chuyên mục: Tiện ích