Tôi muốn cắt và kết nối các đoạn phim trên đĩa VCD và DVD thì dùng phần mềm nào?

" />