• Thứ Sáu, 09/09/2005 10:22 (GMT+7)

  Câu hỏi :
  Tôi có 1 CSDL SQL Server 7.0 chạy trên mạng LAN (Win NT), được cập nhật hàng ngày. Có 2 file chính trong database là: File Database (.MDF) dung lượng trên 2GB, File Transaction Log (.LDF) dung lượng 9 GB. Dung lượng của file .LDF ngày càng lớn, xin hướng dẫn cách làm giảm và hạn chế dung lượng của file này mà không ảnh hưởng đến dữ liệu.

  Trả lời :
  Mỗi database của SQL Server có thể gồm 3 loại file:

   - file “Primary data” (*.mdf)

   - file “Secondary data” (*.ndf)

   - file “transaction log” (*.ldf) chứa các thông tin cần thiết để phục hồi (recover) database về 1 vị trí nào đó của quá khứ khi database hiện tại bị lỗi. File log này chứa 1 hay nhiều phần nhỏ được gọi là “virtual log files”. Theo thời gian sử dụng, số lượng các “virtual log files” thường sẽ tăng lên làm kích thước tổng cộng của file log tăng, điều này có thể làm phiền cho người dùng, do đó Microsoft đã cung cấp nhiều phương pháp khác nhau để làm gọn file log. Phương pháp trực quan và dễ dàng nhất là dùng trình “Enterprise Manager” được tích hợp sẵn trong SQL Server. Bạn hãy chạy “Enterprise Manager”, mở mục “Microsoft SQL Servers”, mở “SQL Server Group”, mở tiếp “tênSQLServer”, rồi nhấn vào “Databases”, dời chuột về database cần làm gọn log file, nhấn chuột phải để hiển thị menu chức năng, chọn option All Task.Shrink Database.
   
  Chuyên mục: Tiện ích